Superdooier

Gladheidbestrijding, dooikorrel, superdooier, preventiefSuperdooier (ook wel sneldooier genaamd) is een product in korrelvorm wat op een snelle wijze het probleem van ijzel en vastgekoekte sneeuw oplost, doordat de warmte van dit product deze doet smelten.

Superdooier is onder andere ontwikkeld om er voor te zorgen dat de ‘vervelende inloop’ van zout en daardoor het ‘uitbijten’ van tegels, natuursteen of tapijt wordt tegengaan.


Voordelen

Door de speciale samenstelling is Superdooier:

groenvinkje  Vriendelijker voor het milieu (en wordt beplanting niet aangetast)
groenvinkje  Niet corrosief
groenvinkje  Zelfs werkzaam bij temperaturen onder nul, waar zout niets meer doet
groenvinkje  Sneller werkzaam en effectiever, waardoor direct een veilige toegang ontstaat
groenvinkje  Preventief werkzaam, waardoor men zeker in frequentie minder vaak strooit
groenvinkje  Goedkoper, doordat er veel minder uren van het personeel nodig zijn
groenvinkje  Onbeperkt houdbaar, waardoor aangeschafte voorraad nooit onbruikbaar wordt
groenvinkje  Vrij van klonten na langdurige opslag en daardoor altijd gebruiksklaar
groenvinkje  Te gebruiken zonder witte inloop en uitbijting te geven, zodat er na gebruik geen extra reinigingskosten bij komen

 

Gebruik
Superdooier kan eenvoudig met de hand verstrooid worden of met behulp van een strooiwagentje. Zodra Superdooier in contact komt met sneeuw of ijzel ontstaat er direct veel warmte, welke sneeuw en ijzel zal doen smelten. Superdooier kan door zijn preventieve werking ook ter voorkoming van gladheid voor eventueel te verwachte sneeuw of ijzel gebruikt worden.


Preventieve werking

Het unieke product Superdooier is milieuvriendelijker dan strooizout en spaart hierdoor onze natuur. Superdooier kan daardoor dicht tot zeer dicht bij beplanting gebruikt worden. Planten zullen hierdoor niet verbranden of er op een andere manier hinder van ondervinden. Zelfs platgetrapte en vast gereden sneeuw is evenals ijzel goed met Superdooier te ontdooien. Wanneer de temperaturen verder onder nul komen en pekel geen werking meer heeft, werkt Superdooier door tot een temperatuur van -40 graden Celsius.

Het afkomstige smeltwater kan niet meer bevriezen. Als men na het strooien met een natte straat de nacht in gaat is er ongeacht de temperatuur de volgende dag zeker geen ijsbaan. Door deze langdurig preventieve werking hoeft men Superdooier minder frequent te strooien. Hierdoor is het verbruik van deze dooikorrel lager dan bij de conventionele producten. Door deze eigenschappen is Superdooier een oplossing met resultaat op alle fronten.

Met Superdooier op voorraad voor de komende winter kan bij gladheid of voorspellingen daarvan direct voor gemak en veiligheid gekozen worden door met het product te gaan strooien.


Nadelen
In veel gevallen is men niet tevreden met de conventionele middelen zoals strooizout voor gladheidbestrijding omdat deze:

  • Nadelig zijn voor het milieu
  • Vele soorten natuursteen en tegels alsmede beton aantasten
  • Corrosief zijn op metaal (bijv. bij een lift in het gebouw of metalen banden van stelcon platen)
  • Bij te lage temperaturen niet meer werken
  • Beplanting, welke naast de bestrating staan, aantasten
  • Langzaam werken, waardoor resultaat vaak lang op zich laat wachten
  • Vervelende witte inloop in het pand geven, wat weer reinigingskosten meebrengt
  • Niet preventief werken, waardoor men in frequentie vaker moet strooien
  • Meer uren van het personeel kosten omdat ze vaker gestrooid moeten worden
  • Vaak verklonterd zijn, welke hierdoor niet te verstrooien valt

Voor dooimiddelen geschikt voor duurzaam terreinbeheer kunt u contact met ons opnemen.